اخبار و رویدادها
مقالات...
اقرار به گناه نزد خلائق گناه روی گناه است اقرار به گناه نزد خلائق گناه روی گناه است
روایاتی درباره جوان و جوانیروایاتی درباره جوان و جوانی
«أفضل الأعمال انتظار الفرج»«أفضل الأعمال انتظار الفرج»
مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنندمردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند
احکام اعتکاف احکام اعتکاف
سوگندهای پیامبر در مورد سه چیز
نقدی بر انحرافات سردمداران تشیع انگلیسی
بایگانی
سازمان تبلیغات اسلامی یزد
آدرس : یزد، بلوار شهید پاکنژاد، روبروی پمپ بنزین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد
تلفن : 37253370-035
فاکس : 37252680-035
ایمیل : info@tebyanyazd.ir
بسمه تعالی

لیست نرم افزارهای قرآني  موجود در دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد

ردیف
نام
محتوا
تعداد
نوع
توضیحات
 1  ذكر مرتل  ترتيل  1  CDmp3  استاد پرهيزكار3بار تكرار 10جزء سوم
 2  ذكر مرتل  ترتيل  1  CDmp3  استاد حذيفي
 3  ذكر مرتل  ترتيل  1  CDmp3  استاد عبدالمنعم عبدالمبدي
 4  جزء به جزء كل قرآن  ترتيل  1  CDmp3  استاد پناهي
 5  ذكر مرتل
 ترتيل  1  CDmp3  عبدالرحمن سديس
 6  صوت القرآن الحكيم  ستادخليل حصري  3  CDmp3  هر تراك يك صفحه
شماره1 تاصفحه 200 شماره 2تاصفحه 400 شماره3 تا صفحه  آخر
 7  اقراء 
 24تلاوت قرائت استاد منشاوي2  1  CDmp3  غافر(39-68 ) لقمان (8-30) قصص (68-85)حشر(18 تا آخر) اعراف (42-74) روم (17-40) شعراء ،فجر،حمد،بقره (59-89) (انفطار،فجر، بلد)  مومنون (1-22) حديد (7-24،28و29) آل عمران (189-195) واقعه ،حديد،علق، حمد بقره (58-آخر) سجده ، علق(1-19) انعام (73-92) حجرات،(13-آخر) ق،(1-22) قصص (83-آخر، علق ) مومنون (51-آخر) شعراء(181-220) حديد (7-24) حشر علق(18-آخر) مريم (1-50) صف(4 آخر ،علق) مومنون (84- آخر) يوسف (1- 24) ربنا
 8  اقراء 2  24تلاوت استادمحمد ليثي
 1  CDmp3  آل عمران(189-195) حجر(85-آخر) نحل(1-12) نباء (31-آخر)  نازعات (26-آخر) (انفطار) تحريم (1-8) انشقاق (1-9) رعد(19-آخر) (قيامت،طارق، اعلي) (تحريم) حاقه(1-24) نساء (1-36) اسراء (9-14) (علق) احزاب(28-35) انشقاق(1-9) انعام (95-104) نساء (1-19) لقمان(33-آخر) سجده (1-6) نباء (31-آخر) نازعات (26-41) (حجرات،ق،رحمان (1-30) (ضحي،انشراح،تين،علق،قدر،فلق)
آل عمران (1-9) بروج(11-آخر طارق، انشرا\ح) قمر (54-آخر) رحمان(1-27) احزاب (21-54) شعراء (69-90) بقره (284-آخر)
آل عمران (15-41)
 9  اقراء 2  23تلاوت قرائت استاد منشاوي  1  CDmp3  وسف -  (زخرف، دخان،قدر«1»)-لقمان، سجده روم، ضحي، انشراح، حمد، بقره حشر، علق، حمد،بقره انفطار، طارق ق، رحمان- واقعه، حديد «1» -  شعراء فجر قصص اسراء شعراء- (زخرف، دخان،قدر«2») حشر،فجر،طارق،حمد،بقره- نحل - واقعه، حديد «2»- يونس مريم- فصلت- قارعه،همزه،اخلاص- شعراء- مومنون،رحمان- توبه نور - اذان
 10  اقراء
 30تلاوت استاد شحات محمد انور 2  1  CDmp3  بقره(252-261)فصلت(30-74)احزاب(38-50)نساء(173-آخرمائده1-3)حجرات(13-آخر،قاف 1-8)بقره(267-282)قمر(49-آخر) رحمن1-34،قريش)انعام (12-18)حج(1-7)طه(1-47)نور(21-30)قصص(83-آخر،واقعه1-50،بلد قريش ،كوثر)فتح(27-آخر ،بلد1-18) حج(23-38)نمل(32-44)طه(1-45)رحمن(33-آخر)بقره (26-38)غافر(7-17)آل عمران(93-109 قدر)شوري(1-22) نور(30-35) يس(1-15)نمل(15-44)آل عمران(12-30)بقره(106-123)فتح(27-آخر،حجرات1-10)غافر(1-17) (شرح،تين،علق،قدر،قريش ،كوثر)     طه (98-114)
 11  اقراء 2  25تلاوت استادمتولي عبدالعال  1  CDmp3  شوري(1-15،حشر1-آخر)بقره(189-199)آل عمران(23-41)حج(1-41)نساء(69-80)صافات(75-122)مائده(109-آخر)قمر(49-آخر،رحمن 1-52)بقره(284-آخر،آل عمران1-6)نجم(32-آخر،قمر1-5)مريم(12-36)طه(1-25)احزاب(21-27)حشر(18-آخر،حمد، بقره)آل عمران(133-145)بقره(267-277) -قيامه،دهر-نمل(15-31)  قاف(31-آخر، ذاريات1-6)(بلد،،ضحي ،انشراح ،قريش)- زمر(61-آخر غافر 1-20 و نازعات26-آخر) بقره (124-131) لقمان(33-آخر وسجده1-9) يوسف(83-90)
 12  اقراء
 34تلاوت استاد انور شحات انور  1  CDmp3  انبياء(83-94) بقره(148-157) يوسف(1-29) نور(32-38وشمس 1-9) اسراء (9-20و ضحي، شرح ،قريش) بقره(142-144 و زلزله) كهف 107-آخرو علق) نساء (26-35 و شمس1-9) احزاب (40-48وكوثر) بروج(11-آخر وشمس، قريش، كوثر، حمد، بقره1 و 2) جمعه دهر(1-9وقدر،كوثر) تحريم(9-آخرو ملك 1-2) مومنون (115-آخر نور1-5 كافرون) نمل (15-26) بقره (284-آخر، علق) جمعه (9-آخر و تكاثر، قريش، نصر) نساء (1-7 كوثر) قصص (5-14) آل عمران(1-9و علق) بقره (25-32)
 13  تسنيم 1  ترتيل همراه با ترجمه  1  CDmp3  ترتيل 5جزء اول استاد شاطري همراه باترجمه گويا
 14  اقراء  آموزش ذان  1  CDmp3  110  اذان از موذنين برتر جهان اسلام
 15  ذكر مرتل  ترتيل  1  CDmp3  استاد پرهيزكار3بار تكرار 10جزء دوم
 16  ترتيل كل قرآن همراه با متن(مرسلين)  ترتيل  1  CDmp3  ترتيل كل قرآن با صداي استاد پرهيزكار با متن عثمان طه
 17  لوح فشرده استادخليل الحصري  آموزش روخواني روانخواني به روش مصحف معلم  1  CDmp3  سوره هاي حمد-توحيد-لقمان-يس-طه-كهف
يك بار ودوبار تكرار
 18  لوح فشرده استا دخليل الحصري  آموزش روخواني روانخواني به روش مصحف معلم  1  CDmp3  سوره هاي حمد-توحيد-يس-طه-كهف
يك بار ودوبار تكرار
 19  اقراء  26قرائت استادعبدالباسط(2)  1  CDmp3  شوري(49-آخروقاف 1-11وتكوير،شمس)-يوسف(1-29)-مريم(1-36وتكوير،قدر)-رعد(1-14) -حجرات،حاقه(1-18)-قمر(49-آخرورحمن1-17ونبا31-اخر....)ابراهيم (35-41وغاشيه8-آخر)آل عمران(189-آخر)تحريم ،قدر-يوسف(7-29)اسراء(1-15)حجر(85-آخر ،قيامه،نصر ...)احزاب(21-48)مزمل-مريم(1-21)قمر(49-آخرورحمن1-27»1»)تحريم ،حاقه(1-24وقدر)كهف(60-106)انبيا(101-آخروفجر ،شمس)مائده(27-45)مريم(1-26)انعام(72-91)قمر(49-آخرورحمن1-27«2»)نمل(15-40)شمس
 20  اقراء  18قرائت استادسعيدمسلم  1  CDmp3  نوح(15-آخروتكوير،انفطار ،بلد1-18)مجادله(11-آخر)طه(1-82)مزمل(1-10وفجر)رعد(15-31وشمس ،شرح ،فلق)ممتحنه(10-آخرومجادله1-4ومزمل1-10وتكوير10-20)غافر(55-68ونازعات26-41واخلاص وفلق)احزاب(21-35)طه(1-55)نحل(120-آخرواسراء1-38)هود(41-49)ذاريات(47-آخرونجم53-آخروقمر1-5ونازعات26-41)مومنون (57-111)رعد(1-39)واقعه(49-آخروحديد1-4وقيامه)آل عمران(31-71)بقره(267-281)
 21  صداهاي آسماني  استادمحمدشحات انور  2  CDتصويري  شماره 1=احزاب(38-48وضحي وانشراح)  -  نجم(31-62)  - بقره(142-157)
شماره2=بقره(26-38)  - اسري(70-81)  -  دهر(1-22)
 22  صداهاي آسماني  استادمحمدالليثي  2  CDتصويري  شماره1=احزاب(43-48ونصر)-حشر(6-24)-نبا(31- 40ونازعات27 -46وانفطار)
شماره2=قصص(83-88)-سوره هاي شرح تين علق وقدر-اسري (77-85و نصر) 
 23  صداهاي آسماني  استادعبدالباسط  2  CDتصويري  شماره 1=تحريم(8-12وحاقه وانفطار)  - حجر(85-99)-احزاب(28-35وبلدوقدر)
شماره2=واقعه(17-96)  -بقره(196-202)  -فجر،بلد ،شمس  - اسري(1-15)
 24  اقراء2  20تلاوت استادمصطفي اسماعيل  1  CDmp3  (بقره ،طارق) (كهف ،ضحي ،انشراح،تين )–(ابراهيم) –(هود) (حجرات ،ق ،شرح،اخلاص) –(يوسف،حاقه) (قصص علق قدر)-(اسراءطارق)-(بقره نازعات)-(تحريم حاقه)-(قصص2)-(كهف2)-(لقمان نازعات)-(طلاق تحريم)-(نجم قمر رحمن حاقه شمس )-(مريم حاقه)-(ق ذاريات)-(بقره2)-(احزاب)-(اسراءقدر)
 25  اقراء گلچين 2  28 تلاوت از اساتيد مختلف  1  CDmp3  منشاوي (حشر 18-آخر، علق ،حمد،بقره 1-5و 285) كامل يوسف(رعد 1-18) عبدالباسط (حج23-41وبلد1-18) مصطفي اسماعيل (حجرات و ق 1-8) محمد رفعت (هود 23-28) صياد (كهف 30-50) شحات انور(بقره 252-261) اليثي (حجر85-آخر و نحل 1-12) شعشائي (يوسف 30-61 ) بدرحسين (تحريم8-آخر و ضحي و شرح 1-4) الحصري (آل عمران 93-115) حصان (انفال 1-24) عبدالعال (شوري 1-15و حشر 18-آخر) احمد عامر (روم 11-34) احمد شبيب (تحريم ) طنطاوي (يونس 1-24) محمود منشاوي (حديد7-21) محمود رمضان(فاطر1-24) نقش بندي (طه 48-70) سعيد مسلم (رعد 15-31 و شمس و شرح و فلق) علي البنا (بقره 255-261) محمود اسماعيل شريف (ق 38-آخر و بلد و حمد و بقره) انورشحات انور (بروج 11-آخر،شمس، قريش،كوثر،حمد،بقره1-2) طه الفشني(آل عمران123-150)
 26  اقراء گلچين 3  32 تلاوت از اساتيد مختلف
 1  CDmp3  عبدالباسط(مائده20-35،نباء31-اخر،شمس) مصطفي اسماعيل (نحل1-32) شعيشع (مومنون1-14وشمس1-8، تين وعلق) شحات انور (بروج11-آخر،بلد،ضحي،شرح،تين،قريش) منشاوي (هود108-آخر،يوسف1-6) طبلاوي (نحل 60-77) سعيد مسلم (نوح15-آخر،تكوير،انفطار،بلد) محمود منشاوي (حشر18-آخر،بلد) محمود عبدالحكم (حج23-39) حصان (بقره 253-262) صياد (هود31-42) اليثي (تحريم1-8، انشقاق1-9) محمود علي البنا (يوسف78-101) حجاج رمضان(حشر 18-آخر) منشاوي (انفطار 6-آخر،طارق،فجر،حمد،بقره1-5 و 285-286) حسين منصور (فصلت30-39) بدر حسين (قيامت22-آخر، قدر،حمد،بقره) احمد عامر(توبه 31-47) كامل يوسف(فرقان58-اخر،قيامت،علق1-5) عبدالفتاح شعشاعي (طارق،اعلي، ....) سيدسعيد (مزمل،نصر) احمد شبيب (فصلت30-46) متولي عبدالعال (بقره189-199) عبدالوهاب طنطاوي (بقره284-آخر) محمود بجرمي (فاطر 1-28) سعيد مسلم( واقعه 49-آخر، حديد1-4،قيامت) انور شحات انور (انعام93-101)
 27  اقراء گلچين 4  26 تلاوت از اساتيد مختلف
 1  CDmp3  صياد (توبه 36-40،علق) عبدالمنعم طوخي(تحريم ،انفطار،علق ،1-5)مصطفي اسماعيل(حج1-29)غلوش(قمر49-آخرورحمن1-33)سعيدزناتي(نجم31-آخروقمر1-17)محمدالليثي(نحل65-79)منشاوي(يوسف1-22)شحات انور(قيامه ،تكوير)احمدعامر(نور35-52)احمدنعينع(غافر57-68)طبلاوي(حجر85-آخروحمد،بقره)نقشبندي(مزمل ،قيامه ،نازعات 27-33)متولي عبدالعال(اسراء9-14)حمدي زامل(هود36-57و69-37)طنطاوي(رعد35-آخر)الليش(طور21-آخرونجم1-25)سيدسعيد(حاقه)احمدشبيب(فتح27-آخر،حاقه1-24،قريش) علي البناء (اسراء 9-24) عبدالحكم (ق، انفطار) طه الفشني (آل عمران 1-27) انور شحات (نحل125-آخر،ضحي،شرح) محمد بسيوني (قيامت) عبدالوارث امام(حشر-آخر،ضحي،شرح،تين،علق1-5) عكاشه (قيامت16-آخر) طاروطي (شعراء 51-90)
 28  طوبي  40 تلاوت از اساتيد مختلف
 1  CDmp3  علامه طباطبائي(مريم) انور شحات( بروج و قصار السور) جوادپناهي(حشروعلق) شعبان عبدالعزيزصياد (احزاب) مصطفي اسماعيل (نحل) احمد شبيب (روم) حصان(اسراء)علي البناء(انفطار)احمدنعينع(تحريم وحاقه)يوسف بهتيمي (ابراهيم) محمد منشاوي(روم) عبدالعزيز علي الفرج (قيامت، قصارالسور) عكاشه (بقره) نقشبندي (اسراء،قصارالسور) شعشاعي (قصارالسور) بسيوني (مومنون) طه الفشني (هود) يوسف بهتيمي (فتح، قصارالسور) شعيشع (نحل) حسين منصور (آل عمران) علي البنا (بقره) حصان (صافات، ص) خدام حسيني (احزاب)  مصطفي اسماعيل (نازعات) حسين ابوزيد (آل عمران) احمد نعينع (فتح) شحات محمد انور ( نساء) ابوالقاسمي (قصارالسور) خليل الحصري (انفال) سعيد مسلم (قصارالسور) شعشاعي (حشر) عبدالباسط (شوري، حاقه) محمد عامر (آل عمران) الصيفي (هود) بدر حسين (انبياء) فريد السنديوني (قصص)
 29  ذكرمجود  قرائت تحقيق  1  CDmp3  استادمحمد صديق منشاوي
 30  ذكرمجود  قرائت تحقيق  1  CDmp3  استادعبدالباسط محمدعبدالصمد
 31  اقراء  تحقيق وترتيل  1  DVD  2 دوره قرائت كل قرآن
 32  ذكر مرتل  ترتيل  1  CDmp3  استاد پرهيزكار
 33  اقراء2  22تلاوت استاد عبدالباسط  1  CDmp3  1-حج، بلد 2-مريم، تكوير 3-يوسف 4-مائده، نباء 5-فتح، شمس، ضحي 6-شوري، ق، طارق 7-قمر، رحمن، شمس، حمد 8-حشر، تكوير، فجر 9-كهف، تكوير، ضحي ،انشراح 10-تحريم، شمس 11-قصص، حاقه12 مدثر، قيامه 13-غاشيه، شمس، ضحي، انشراح، تين، حمد، بقره 14-اسراء(1) 15-كهف، بلد 16-نور 17-توبه، طارق 18-نساء(1) 19-نساء(2) 20-فتح، نباء ،شمس، حمد 21-فصلت 22-اسراء(2)23-اذان
 34  اقراء2  27 تلاوت استاد شحات انور  1  CDmp3  1-طه2 تحريم ،زلزال 3احزاب ،نازعات4-نحل ،اسراء5-كهف(1)6-آل عمران(1)7-دهر8-شوري9-كهف ،شمس ضحي(2)  10-نمل اشتقاق 11-آل عمران(2) 12-نساء،كوثر(1) 13-مائده(1) 14-قصارالسور،ضحي ...عاديات  15-قلم، حاقه، معارج 16-نساء 17-اسراء 18-انعام 19-نساء(3) 20-فتح نازعات 21-شوري، واقعه 22-مائده(2) 23-قصص 24-نساء(4) 25-تحريم(2) 26-قصارالسور(قارعه .....ناس،حمد) 27-انفطار

 
صفحه اول   |   ارتباط با ما   |   نقشه سايت   |   ورود به سایت   |   download   |   انجمن   |   سایت کودکان تبیان   |   پست الکترونیک
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد میباشد.
پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی یزد